Hvordan påvirker design og løsningsvalg for bygget kostnadene for kjernevirksomheten? Hva er konsekvensene ved avbrudd og svikt? Hva er merverdien av bedre byggkvalitet for produktiviteten hos brukerne? Hvor mye kan jeg investere i lønnsomme produktivitetsfremmende tiltak?