Tema for studentoppgaver

LCC-forums medlemsbedrifter vil gjerne bidra til å formilde aktuelle tema for oppgaver til studenter som er interessert i LCC.
Vi publiserer derfor gjerne temaer her og oppfordrer medlemsbedriftene våre til å sende inn oppgaveforslag og informasjon om kontaktperson i bedriften.
Er du student, ta direkte kontakt med kontaktperson i bedriften hvis du er interessert i å diskutere en mulig oppgave.
Lykke til!

Juni 2024
Forslag til masteroppgaver fra Multiconsult AS
Kontaktperson på alle oppgavene er Robin Sæterøy, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. tlf. 95779606

Livssykluskostnadsanalyse (LCCA):

 • Evaluering av metoder brukt internasjonalt for livssykluskostnadsanalyse for å sørge for bærekraftig bygningsdesign og effektene av disse sammenlignet med praksis i Norge. Kan også utvides til å sammenligne LCCA håndteres for infrastruktur og i produksjonsindustri.
 • Evaluering av eiendomsprosjekters bruk av LCC og LCA i sammenheng og hvilken nytte det kan ha å se disse parallelt.
 • Håndtering av ombygginger og totalrehabiliteringer i LCCA. Per i dag er det lite praksis for å vurdere hvordan ombygginger og rehabiliteringer påvirker LCC for et bygg, selv om analyseperiodene ofte er 30 til 60 år. Hvordan kan LCC påvirke eiendomsprosjekter til å bygge tilpasningsdyktig slik at utskiftninger og ombygginger får redusert kostnad i et livssyklusperspektiv?
 • Hvor realistisk er dagens LCC kalkyler? Sammenligning av LCC kalkyler og faktiske FDVU kostnader på bygg oppført etter 2013. Kan LCC benyttes som budsjettunderlag og som underlag til langsiktig tiltaks og vedlikeholdsplanlegging slik LCCA gjøres i praksis i dag?
 • Bruken av postene «42 – Utvikling» og «13 – Hovedombygging» i LCC-analyser. Analyseperioder for LCC er ofte på 30-60 år. Avhengig av bygningstype (skoler/sykehus/næringsbygg) er det svært realistisk med ombygginger og større utviklingsprosjekter i livsløpet. I nybyggprosjekt er det svært usikkert hvilke utviklinger/ombygginger som potensielt kan komme, og omfanget av disse. Dette fører ofte til at denne posten blir ekskludert eller forutsatt til 0.
  o Undersøkelse – I hvilken grad brukes denne posten i LCC-analyser i dag? Dersom den ikke ekskluderes, hvilke metoder og sentrale forutsetninger benyttes for å beregne dette?
  o Hvor stor del av samlede LCC kostnader kan denne posten utgjøre i ulike prosjekter?
  o Hvordan kan LCC bidra til å redusere kostnadene i denne posten? Tilpasningsdyktighet og fleksibilitet?
 • Klimasårbarhet og LCC: Hvordan kan LCC benyttes for å begrense skadeomfang for økte klimapåkjenninger på bygg?•
 • Sirkulærøkonomi og LCC

Rollen til en livssyklusrådgiver i tidligfase eiendomsprosjekter:

 • Livsløpssrådgiver – den manglende rådgiver i prosjekteringsgrupper. Analyse av vanlige sammensetninger av prosjekteringsgrupper i store eiendomsprosjekter og analyse om det er behov for en egen rolle som ivaretar byggets livsløpsperspektiv. I dag ligger elementer stort sett mellom FDVU-rådgiver, Kostnadsestimat funksjon og LCC, Miljø/BREEAM rådgiver og arkitekt og RIB. Eksempel er om en rolle kan formes lignende rollen til en ressurs for usikkerhetsstyring. Utforsking av verdien og bidragene til livsløpssrådgivere i bærekraftige byggeprosjekter. Vurdering av påvirkningen av livssyklusrådgivere på prosjektkostnader, tidsrammer og bærekraftsprestasjoner
 • Verktøy for å ivareta byggets livsløp i tidligfase og prosjekteringsfase. Hvilke verktøy og metoder brukes/kan brukes eller må utvikles for å systematisk ivareta byggets livsløp for å sikre flere lange livsløp i et bygg.