Om LCC-forum


LCC har potensiale for utvikling isolert sett. LCC har også behov for å relateres til andre temaer. En forutsetning for å drive utviklingen fremover er fokus på temaet. En viktig faktor i den sammenheng er informasjonsflyt og samarbeid mellom aktørene involvert i hele byggets levetid. Slike aktører er eiendomsutviklere, utbyggere og byggeiere. Det har tidligere ikke vært noe organ, forum eller sammenslutning som på helhetlig vis ivaretar dette behovet. LCC forum skal fylle rollen som katalysator for informasjonsflyt og samarbeid.

LCC-forum skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse – både fra byggeier-/bestillersiden og prosjekterings-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et viktig mål med arbeidet i forumet, slik at LCC-vurdering gjøres på en faglig forsvarlig måte og i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (LOA).

I tråd med økt profesjonalisering av kontraherings- og bestillersiden er det vår oppfatning at behovet for kunnskapene om LCC vil øke, og dermed også etterspørselen etter fornuftige og brukervennlige verktøy for å ivareta LCC i praksis.

Målet med LCC forum er å danne et nav for LCC gjennom å:

  • øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger
  • bidra til utvikling av innhold i begrepet ”Livsløpsplanlegging”
  • sørge for bedre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle aktørene i byggets livsløp
  • ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter
  • tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc
  • etablere en arbeidsgruppe i Standard Norge som skal koordinere arbeid med LCC og BIM

BLI MEDLEM

 

LCC-forum
Tlf: 67 52 60 10
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sekretariat: Norges bygg- og eiendomsforening v/Quality Norway AS, Fornebuveien 37, 1366 Lysaker