BLI MEDLEM

Medlemskap i LCC-forum kan i følge vedtekter for LCC-forum være

  1. Offentlige og private byggherrer, -eiere og tiltakshavere
  2. Rådgivere, konsulenter, arkitekter, entreprenører og leverandører innen BAE-sektoren
  3. Personer og virksomheter innen offentlig og privat sektor som har ansvar og/eller interesse for å ivareta LCC-hensyn i forbindelse med prosjekter innen BAE-sektoren
  4. Personer aktive med kunnskapsutvikling og kompetansespredning innen FUI-sektoren.

Betingelsen for medlemskap (medlemsavgift, fordeler med medlemskapet og tjenester inkludert) er fastsatt til NOK 4.000,- for bedrifter. For personer og enkeltmannsforetak er prisen NOK 500,-, og for studenter NOK 100,-.

Følgende organisasjoner er medlem av LCC-forum:

Aase prosjekt AS
Arkitektbedriftene i Norge Service
AS Bygganalyse
Asplan Viak AS
buildingSMART Norge
Bærum kommune eiendom
Caverion Norge AS
Didrik Fladberg Consulting
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Drammen Eiendom KF
Forsvarsbygg
Helse Sør-Øst RHF
Holte AS
HRP AS
Innlandet fylkeskommune
Kristiansand kommune
Multiconsult Norge AS
Møre og Romsdal fylkeskommune
Norconsult AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet NMBU
OPAK AS
Oslo kommune Utdanningsetaten
Oslobygg KF
Rambøll Norge AS
Statkraft AS
Statsbygg
Sweco Norge AS
Sykehuset i Vestfold HF
Ålesund kommunale Eiendom KF