Direkte lenke til temaet LCC i konkurransegjennomføring:

https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/livssykluskostnader/lcc-i-konkurransegjennomforing.

Hvis du skal få gode bygg med lave LCC-kostnader er det viktig å planlegge dette tidlig, og legge dette inni anskaffelsen. Det er mest vanlig å bruke LCC som kravspesifikasjon og kontraktskrav, både i prosjektering og utførelse. Vil du lese mer om LCC i konkurransegjennomføring, se DFØ sine nettsider anskaffelser.no.