Norges bygg- og eiendomsforening v/Quality Norway AS er LCC-forums sekretariat. Dette omfatter administrasjon, styrearbeid, medlemsservice, regnskap, salg, marketing og drift av LCC-forums nettside. Vi utfører også alle tjenester knyttet til kurs og konferanser.

 

Siri Ulvin kontorskilt

Siri Ulvin
Administrasjonsleder
E-mail: siri.ulvin@qualitynorway.no
Mobil: 91 31 92 49
Tlf: 67 52 60 10

Anne Charlotte Moe Helse sør øst

Anne Charlotte Moe
Styreleder LCC-forum
Helse Sør-Øst RHF
E-mail: anne.charlotte.moe@helse-sorost.no
Mobil: 482 24 948

 
Vi vil gjerne høre fra deg!
Du kan også bruke skjema dersom du ønsker å melde deg inn i LCC forum.