Lenker:
BREEAM-NOR teknisk manual

Eksempel på utregning av energikilde (kommer lenke her)

Hvordan kan LCC hjelpe deg med å vurdere investerings- og driftskostnader ved ulike miljøtiltak? Hvordan kan en foreta alternativsvurderinger av valg av tekniske anlegg som tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav i forhold til et med høyere miljøambisjoner? Hva skal til for å oppnå poeng for LCC i prosjekter som skal miljøsertifiseres i hht BREEAM-NOR?

LCC-beregninger gjør det mulig å synliggjøre konsekvensen av valg i et langsiktig tidsperspektiv, og gjør det mulig å sammenligne to eller følere alternativer med forskjellig kvalitet eller levetid. LCC hjelper deg å sikre rett kvalitet i bygget og med dette redusere behovet for utskifting av bygningsdeler gjennom byggets levetid. Redusert behov for utskifting gir redusert ressursbruk i bygget som igjen gir en miljøgevinst.

LCC-beregning kan også brukes i forbindelse med utskiftinger i løpet av et byggs levetid. Vurderer man for eksempel å skifte energikilde i et bygg kan en LCC-beregning gjennomføres for å finne det beste alternativet. Det kan for eksempel være at du vurderer en løsning som er dyrere å anskaffe, men som gir miljøgevinster. Du vil da kunne gjøre en LCC-beregning som gir deg den økonomiske konsekvensen av å velge nettopp denne løsningen sammenlignet med en annen løsning.

Ved BREEAM-NOR sertifisere av nybygg kan man oppnå poeng gjennom å beregne et byggs livssykluskostnader og bygningsdelers livssykluskostnader. Det er viktig å bruke LCC som tenkemåte allerede tidlig i et byggeprosjekt for å sikre at man oppnår poengene i forbindelse med BREEAM-NOR sertifiseringen.