Velkommen til digitalt frokostmøte/åpent møte 15. februar kl. 08.30-09.40 på Teams.

Veiledningen til ny LCC-standard NS-EN 16627, Standarder for kostnadsføring og livssykluskostnader (LCC), muliggjør en videre bruk av prinsipper og klassifikasjon i NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk etter tilbaketrekking av denne standarden.

Flere høringsuttalelser peker på utfordringer og svakheter i NS-EN 16627 med tilhørende veileder, og LCC-forum mener det er viktig å finne en felles retning for BAE-næringen om håndteringen av ny veileder og NS-EN 16627. Vi ønsker derfor innspill fra bransjen for å samles om en felles retning.

Les mer og meld deg på her