LCC-forum inviterte til kontaktmøte mellom NMBU-studenter og bedrifter innen bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen 26. oktober 2023 kl. 16.30-18.30 på Campus Ås.

Bakgrunn:
I 2023 besluttet LCC-forum å knytte forumet og medlemsbedriftene opp mot universitetsstudenter på NMBU som har en faglig innretning mot bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen).

Mål:

  • Formidle kontakt mellom medlemmene i LCC-forum og studentene
  • Etablere LCC-forum som sparringpartner for studenter
  • Mulighet for å formidle sommerjobber og internships

Vi ser for oss en gjensidig gevinst i samarbeidet, slik som praktisk relevans for studenter, og at medlemsbedrifter får gjennomført analyser av definerte problemstillinger som gir gjensidig kompetanseutvikling.

Et formalisert samarbeid mellom en medlemsbedrift og en student, i form av en bachelor-/ prosjekt-, masteroppgave eller sommerjobb, gir mulighet for å evaluere et fremtidig arbeidsgiver- arbeidstakerforhold. Student får relevans fra arbeidslivet, medlemsbedriften får vurdert en mulig fremtidig kandidat til ansettelse, og tilført nye vinklinger.

Møtet ble arrangert på NMBU Campus Ås, Urbygningen, rom U122. LCC-forum bød på pizza og mineralvann.
14 personer meldte seg inn som studentmedlemmer i LCC-forum i forbindelse med møtet.

Her finner du presentasjonene fra møtet:

Presentasjon LCC-forum

Presentasjon DFØ

Presentasjon Helse Sør-Øst

Presentasjon Multiconsult

Presentasjon Norconsult

Presentasjon Oslobygg