På LCC-forums årsmøte og fagkonferanse i Oslo 31. mai ble Veronica Aamodt Miljeteig, Oslobygg KF, valgt til ny leder.

Det nye styret består for øvrig av:
Styremedlemmene Emilie Lilleholt Berg, Statsbygg, Hans Olaf Delviken, Høgskolen Innlandet, Jill Kristina Nordhus, Oslobygg KF, Nhac Nguyen, AS Bygganalyse, Anne Charlotte Moe, Helse Sør-Øst RHF og Robin Sæterøy, Multiconsult AS. Som varamedlemmer ble valgt Vivi-Ann Conradi, Sweco Norge AS og Alexander Urnes Johnson, Forsvarsbygg.
Bildet viser fra venstre avtroppende styreleder Anne Kathrine Larssen, avtroppende styremedlem Didrik Fladberg, i midten ny styreleder Veronica Aamodt Miljeteig, avtroppende styremedlem Line Thorvik Thue, Møre og Romsdal og gjenvalgt valgkomiteleder Hilde Warp, Oslobygg KF.

Fagkonferansen hadde tema «Økonomi vs. Klima – målkonflikt eller hånd i hånd? Følgende spørsmål ble stilt – og besvart: Hvordan gjør vi de riktige grepene i tidligfase? Og Hvordan fremskaffe og bruke nøkkeltall som grunnlag for de riktige beslutningene?
Det ble gjennomført en paneldebatt som diskuterte hovedtema. I debatten (se bildet) deltok fra venstre Richard Kristensen Kruse, Storebrand Eiendom Trygg AS, Hilde Warp og Bodil Motzke, begge Oslobygg KF og Marte Herje Strømme, Prognosesenteret AS.

LCC forums årsmøte2023 1