Hvordan jobber dere med livssykluskostnader (LCC) i din organisasjon?

 Gå til undersøkelsen her

Målgruppen for denne undersøkelsen er alle som har en rolle tilknyttet prosjekter, drift eller forvaltning av bygg og anlegg. Svarene fra spørreundersøkelsen behandles konfidensielt og forventet tidsbruk er ca. 10-15 minutter.

Livssykluskostnader (LCC), altså investeringskostnader og driftskostnader, er en viktig del av beslutningsunderlaget for å kunne ta gode valg i prosjekter og ved planlegging for effektiv driftsfase. Vi er for tiden inne i en periode med høy prisusikkerhet og utfordringer knyttet til tilgjengelighet på blant annet råmaterialer og energi. Beslutningsvalgene som gjøres i prosjektene vil få stor betydning for eier, byggdrifter og brukere. Det krever at både offentlige og private aktører i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er bevisste på konsekvensene av valg i planlegging- og prosjektfasene, og hvordan de påvirker de totale livssykluskostnadene.

LCC-forum er et fagforum under Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF), og har som formål å være en faglig og nasjonal møteplass for faget LCC. LCC-forum samarbeider med Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) om et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av LCC i norsk BAE næring slik at vi fremover kan jobbe målrettet med kunnskap- og erfaringsdeling på området.

På forhånd tusen takk for at du tar deg tid til å svare!