27. april 2023. Digital gjennomføring.

 Målet med kurset er å gi offentlige og private eier av bygningsmasse en gjennomgang av hvordan nøkkeltall fra egen virksomhet i henhold til «NS 3454: Livssykluskostnader i bygg» kan anvendes i praksis. Det vil bli eksempler fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Helse Sør-Øst og andre aktører.

Tema for kurset blir:

  • Praktisk bruk av nøkkeltall i bygg- og eiendomsforvaltning med fokus på NS 3454.
  • Gode nøkkeltall på eiendomsdrift fra egen virksomhet gir god styringsinformasjon for å sikre effektive eiendomstjenester.
  • Gode nøkkeltall på eiendomsdrift fra egen virksomhet gir muligheter for å benchmarking av egne kostnader mot andre tilsvarende virksomheter som også henter ut nøkkeltall bygget opp etter NS 3454.
  • Bruk av nøkkeltal som grunnlag for læring av beste praksis innenfor virksomhetsområdet.
  • Bruk av nøkkeltall som grunnlag for å vurdere om virksomhetens kostnadsnivå er i tråd med valgt strategi for virksomhetens eiendomsportefølje.
  • Viktigheten av å sette nøkkeltall i fokus som en del av virksomhetens arbeid med forbedringsområder.
  • Uthenting av nøkkeltall i henhold til NS 3454 gir bedre beslutningsunderlag for å gjøre gode valg ved prosjektering av nye arealer.
  • Bruk av nøkkeltall i forbindelse med budsjettering og LCC-analyser.

Les mer og meld deg på her