20. april 2023. Digital gjennomføring.

Målet med temakurset er å gi offentlige og private eiere av bygningsmasse en gjennomgang av muligheter for uthenting av nøkkeltall i henhold til «NS 3454: Livssykluskostnader i bygg» fra egen virksomhet.

Bruk av NS 3454 gir mulighet til sammenligning på tvers av virksomheter og internt i egen virksomhet. Gode nøkkeltall på eiendomsdrift fra egen virksomhet gir god styringsinformasjon for å sikre effektive eiendomstjenester. Viktigheten av nøkkeltall fra egen virksomhet og mulighetene dette gir blir presentert med eksempel fra Helse Sør-Øst og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les mer og meld deg på her