Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15 onsdag 31. mai 2023.
Tema fagkonferanse: Økonomi vs. klima - målkonflikt eller hånd i hånd?

  • Hvordan gjør vi de riktige grepene i tidligfase?
  • Hvordan fremskaffe og bruke nøkkeltall som grunnlag for investeringsbeslutninger og driftsoptimalisering?

Dette er konferansen for deg som vil møte andre som arbeider med beregning av livssykluskostnader og vil få inspirasjon og innspill til videre arbeid.

Les mer og meld deg på her

Se årsmøtedokumenter

 

PROGRAM:

10.00 LCC-forums årsmøte

11.30 Lunsj

12.30 Fagkonferanse – velkommen!
Anne Kathrine Larssen, styreleder i LCC-forum og avdelingsleder Avdeling Eiendomsanalyse, divisjon porteføljeutvikling, Oslobygg KF

 

Økonomi versus klima

  • Hvordan gjør vi de riktige grepene i tidligfase?
  • Hvordan fremskaffe og bruke nøkkeltall som grunnlag for de riktige beslutningene?

12.40 Global og norsk økonomi – konsekvenser for BAE-næringen
Marte Herje Strømme, analytiker, Prognosesenteret AS

13.00 Næringseiendommer som gir sunn økonomi
Krav og forventninger om økt bærekraft, bedre klimaløsninger, bedre økonomiske resultater, mer komfort og enklere drift
er stadig mer i fokus når eiendomsselskapene vurderer sine prosjekter. Går dette i hop?
Richard Kruse, Direktør utvikling, Storebrand Eiendom Trygg AS

13.20 Økonomi og klimahensyn – Hvordan gjør vi de riktige grepene i tidligfase?

  • Erfaringer fra Oslobygg KF

Hilde Warp, seniorrådgiver investering og analyse og Bodil Motzke, avdelingsleder bærekraft og innovasjon, begge Oslobygg KF

13.40 Paneldebatt / spørsmål / svar
Ledere av paneldebatten er Veronica Aamodt Miljeteig, rådgiver Investering og analyse, Oslobygg KF og påtroppende styreleder i LCC-forum samt Hans Olaf Delviken, Høgskolelektor Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for økonomifag, studiested Kongsvinger, Høgskolen Innlandet

14.00 Pause, benstrekk, kaffe

 

Bruk av LCC med eksempler

14.20 Status for bruk av LCC i Norge

  • Resultater fra nylig gjennomført spørreundersøkelse. LCC-forum og DFØ
  • Hva betyr dette for LCC-forum og DFØs videre arbeid?

Veronica Aamodt Miljeteig, rådgiver Investering og analyse, Oslobygg KF og påtroppende styreleder i LCC-forum og Dominique Sellier, seniorrådgiver, divisjon for offentlige anskaffelser, avdeling for bærekraft og innovasjon, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

14.40 Hvordan fremskaffe og bruke nøkkeltall som grunnlag for investeringsbeslutninger og driftsoptimalisering?

  • Hvordan fremskaffe nøkkeltall fra egen virksomhet?

Line Thorvik Thue, rådgiver, Møre og Romsdal fylkeskommune og Anne Charlotte Moe, spesialrådgiver bygg og eiendom i Helse Sør-Øst RHF

15.00 Sparte virksomhetskostnader ved bruk av LCC
Ahus er helseforetaket i Norge med størst befolkningsvekst og høyest arealeffektivitet, samtidig som målsetningen
er merbruk og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. En viktig oppgave er å sikre driftsoptimale lokaler for kjerne- og
støttebrukere.
Margrethe Foss, utviklingsleder/avdelingsleder og Tor Salvesen, spesialkonsulent, begge i FM-divisjonen ved Akershus Universitetssykehus RHF

15.20 Investering i miljø og effekt på investerings- og FDVU kostnader
Evaluering av brønnpark, solceller, sedumtak, massivtre, BREEAM og fossilfri byggeplass – eksempel fra konkrete prosjekt
Nhac Nguyen, seniorrådgiver byggøkonomi, AS Bygganalyse og Didrik Fladberg, partner / konsulent, Consilio Prosjekt AS

15.45 Oppsummering og avslutning

16.00 Konferansen avsluttes

16.30 Konferansemiddag (egen påmelding)