1. juni 2022 på Ingeniørenes Hus i Oslo. Protokollen er klar.

Årsmøte gjennomføres kl. 9-10 og jubileumskonferansen kl. 10.30-16.30. Jubileumsmiddag kl. 17-20.

Saksdokumenter til årsmøtet:
Årsmøtesaker LCC-forum 2022
LCC-forum - Informasjon om året 2021-2022

Utkast Handlingsplan 2022-2023
Utkast Strategi 2022-2025
Protokoll fra LCC-forums årsmøte 1. juni 2022

I over 10 år har LCC forum jobbet med å spre kunnskap og bevissthet om livssykluskostnader (LCC), og bidra til at investeringsbeslutninger i BAE-næringen gjøres ut fra et bærekraftig livsløpsperspektiv. LCC-forum er møteplassen for hele verdikjeden i BAE-næringen for å utveksle kunnskap om og erfaringer med bruk av LCC i planlegging og beslutninger i byggeprosjekter.

Nå fyller vi år og skal feire reisen vår så langt med en jubileumskonferanse!

Hovedtema for jubileumskonferansen er: Livsløpstankegang og sirkulærøkonomi i BAE-næringen

I løpet av konferansen utforsker vi hvordan LCC-kompetanse i næringen har vært i endring de siste ti årene og hvor utviklingen er på vei nå. Stikkord for dagen er blant annet bærekraft, sirkulærøkonomi og digitalisering. Vi starter med et tilbakeblikk på hvor næringen stod ved opprettelsen av LCC Forum i 2011. Videre får vi innlegg fra toneangivende offentlige aktører om ambisjoner og status for arbeid med livsløpsøkonomi og bærekraft. Vi løfter frem noen forbildeprosjekter hvor livsløpsplanlegging er sentralt. Gjennom dagen inviter vi også deltakerne på konferansen til refleksjon, diskusjon og erfaringsutveksling.

Dagen ble avsluttet med en fireretters middag med tilhørende drikke og underholdning.