Årsmøtet ble gjennomført 20.10. på teams med 20 deltakere fra 18 medlemsbedrifter.

Protokoll fra LCC-forums årsmøte 2020

Saker til LCC-forums årsmøte 2020

LCC-forum Informasjon om året 2019-2020

Strategi for LCC-forum 2019-2022

Handlingsplan LCC-forum 2020-2021

Nyvalgt styreleder Anne Kathrine Larssen takker for tilliten og ser fram til arbeidet i LCC-forums styre. På vegne av styret og medlemsbedriftene takker hun avtroppende styreleder Hilde Warp for innsatsen og ser fram til videre samarbeid om "Tenke, gjøre og beslutte"-kursene.

Jubileumsfagseminar og festmiddag i 2021

LCC-forum er ti år i 2020/2021, og vil i 2021 markere dette med jubileumsfagseminar og festmiddag. Tid og sted for dette kommer vi nærmere tilbake til.
Fagseminaret vil se på utviklingen av LCC-faget i årene som er gått, men først og fremst rettes blikket framover. Hvor går LCC-faget, hva er aktuelle trender, hva MÅ man bare få med seg?